Fågelbilder


Tjädertupp


Fasantupp


Svanpar


Fjällvråk ?


Pilfink som lyssnar


Sädesärla


Sparvhök


Sånglärka


Kanadagäss med ungar!


En älg får väl vara med här??